0740.202.269

Termenii și condițiile de utilizare a website-ului www.zenia.ro – denumite în continuare “Termeni și Condiții”) stabilesc care sunt condițiile prin care orice persoana poate vizita ori accesa site-ul www.zenia.ro – denumit în continuare site, sau poate utiliza serviciile oferite prin intermediul site-ului.
Website-ul www.zenia.ro -denumit în continuare website, site, este deținut de S.C. Hexagon Zenia SRL, cu sediul în România, Cluj Napoca, str Alexandru Vaida Voievod nr 16, corp 1B, ap U80 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/4939/2021 cod fiscal RO37371130 denumită în continuare OPERATOR

Acești Termeni și Condiții au valoarea unui contract încheiat intre OPERATOR în calitatea sa de proprietar și administrator al site-ului și de furnizor al serviciilor afișate pe www.zenia.ro și orice persoană care vizitează site-ul sau care dorește sa utilizeze în orice mod serviciile puse la dispoziție pe site – denumita în continuare “utilizator”.
Neacceptarea acestor Termeni și Condiții, sau a oricărei prevederi din acestea atrage obligația utilizatorului de a înceta de îndată accesarea site-ului.
Vizitarea în continuare a site-ului, a oricărei pagini din acesta și/sau utilizarea serviciilor www.zenia.ro constituie o acceptare în întregime și necondiționat a Termenilor și Condițiilor.

Drepturile asupra conținutului din www.zenia.ro

Conținutul și elementele de grafica ale platformei, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, tot conținutul în format text, cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar si orice alt material, transmis sub orice forma către utilizatori aparțin OPERATORULUI si partenerilor sai si reprezinta conținutul site-ului.

Conținutul site-ului poate fi utilizat în scopuri de promovare astfel:

  • sunt permise link-urile către site, iar specificarea sursei informațiilor se va face după fiecare link sau în finalul articolului, după cum urmează: “Informații prezente pe www.zenia.ro

OPERATORUL își rezerva dreptul de a acționa în instanță orice persoana și/sau entitate care încalcă in orice mod prevederile de mai sus.

Cererile de utilizare a conținutului site-ului, în orice scop altul decât cel menționat mai pot fi făcute la adresa office@hexagon.ro

Modificarea Termenilor și Condițiilor

OPERATORUL are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nici o notificare prealabilă și fără a fi obligata sa îndeplinească vreo alta formalitate fata de utilizatori.

Orice modificare este acceptata deplin și necondiționat de către utilizatorii platformei prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de site ori prin accesarea site-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului și/sau utilizarea în orice mod a serviciilor.

Litigii

Drepturile și obligațiile utilizatorilor site-ului și ale OPERATORULUI, prevazute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare.

Orice litigiu va fi soluționat pe cale amiabila. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul vor fi soluționat de către instanța judecătorească română din Cluj Napoca.